۱۰ بازیگر که با نقش‌های منفی اسکار گرفتند

گاهی بازی در نقش شخصیت‌های منفی، سخت‌تر از بازی در قالب قطب مثبت ماجرا است. به ویژه اگر آن شخصیت خویی وحشی هم داشته باشد…
fosemezon
fosemezon

2 سال قبل