رویداد رونمایی از سرفیس‌ها در تاریخ ۲۰ مهر برگزار می‌شود

اینطور که به نظر می‌رسد، مایکروسافت در نظر دارد رویداد مورد انتظار خود را به صورت حضوری و در تاریخ ۲۰ مهر برگزار کند…
fosemezon
fosemezon

2 سال قبل